Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 03 tháng 07 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 00:00 24/08/2012  

THƯ VIỆN VIDEO BÀI GIẢNG THAM KHẢO

THƯ VIỆN VIDEO BÀI GIẢNG THAM KHẢO


 

 

 

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SÔ - THẦY PHẠM QUỐC VƯỢNG

http://www.youtube.com/watch?v=g7CjXAOCjw8&authuser=0  (Từ tiết 1)

http://youtu.be/g7CjXAOCjw8

https://www.youtube.com/watch?v=DOaTb_eOnR8

https://www.youtube.com/watch?v=X4XZbR3iy1Y

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d

 

 

HÌNH HỌC : KHOẢNG CÁCH

https://www.youtube.com/watch?v=YltJxxF61W4&list=PLaGp- 

https://www.youtube.com/watch?v=Rjws8-bT0Qc&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=Spcce6WwJY0&index=10&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d

https://www.youtube.com/watch?v=iog5U6exfWM

https://www.youtube.com/watch?v=d3EkSCY1Y8o&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=13

https://www.youtube.com/watch?v=d3EkSCY1Y8o&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=13

 

THỂ TÍCH HÌNH CHÓP

 https://www.youtube.com/watch?v=lTg-_uC1LAA&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=14

 

THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ

 https://www.youtube.com/watch?v=ZUms3bJ_J_w&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=15

 

BÀI TOÁN TAM GIÁC

 https://www.youtube.com/watch?v=q7xrzeBsySo&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=c9vpfig6blw&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=5

 

THỂ TICH KHỐI LĂNG TRỤ

https://www.youtube.com/watch?v=ZUms3bJ_J_w&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=15

 

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

 https://www.youtube.com/watch?v=lTg-_uC1LAA&list=PLaGp-QN2hBVtWoqHLmk8euenKZP5Y3t_d&index=14

 

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SÔ - PGS TS PHAN HUY KHẢI

http://www.youtube.com/watch?v=Er0G8aGWlZo&authuser=0   (Từ tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=9-pfpw4eMs0

https://www.youtube.com/watch?v=Ykb0tFxuxCM

https://www.youtube.com/watch?v=dtR-9G2DnE4

https://www.youtube.com/watch?v=MDKANYO1Z2c

https://www.youtube.com/watch?v=5wfs6StT1_k  - (ÔN TẬP)

TÌM GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN

https://www.youtube.com/watch?v=9-pfpw4eMs0

BÀI TOÁN VỀ CỰC TRI - PGS TS PHAN HUY KHẢI

https://www.youtube.com/watch?v=Fh2d2X8N4Ps  (PHẦN 1)

https://www.youtube.com/watch?v=m6P6ogkjOo8 - (PHẦN 2)

https://www.youtube.com/watch?v=YOBblUoFWgY (PHẦN 3)

https://www.youtube.com/watch?v=czOpdZ1PSvY - (PHẦN 4)

https://www.youtube.com/watch?v=o-wa1NT6fY8

https://www.youtube.com/watch?v=BaEuJGK_P84

 

BÀI TOÁN VỀ TIẾP TUYẾN - PGS TS PHAN HUY KHẢI

https://www.youtube.com/watch?v=MKG6AmJfS1g  (PHẦN 1)

https://www.youtube.com/watch?v=cXHiGKOjQ2U - (PHẦN 2)

https://www.youtube.com/watch?v=0x0sns7jzao

 

KHẢO SÁT HÀM SỐ 1

https://www.youtube.com/watch?v=AaL8GxXzNbQ

 

KHẢO SÁT HÀM SỐ 2

https://www.youtube.com/watch?v=kbaws3u-tq4

 

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ VÀ CÁC ỨNG DỤNG

https://www.youtube.com/watch?v=Q-v7ELIAVPI - (PHẦN 1)

https://www.youtube.com/watch?v=p1l2IDopiGU - (PHẦN 2)

https://www.youtube.com/watch?v=f9BcE57AQGY - (PHẦN 3)

https://www.youtube.com/watch?v=PPyo9lvt4ak - (PHẦN 4)

https://www.youtube.com/watch?v=lJDyMUMpyiw -  (PHẦN 5)

https://www.youtube.com/watch?v=1CXNbrOO9Vc - (PHẦN 6)

https://www.youtube.com/watch?v=k2VL2B5lA_g - (PHẦN 7)

https://www.youtube.com/watch?v=PPyo9lvt4ak

 

 

 

 

ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO

https://www.youtube.com/watch?v=KUQM1A_k50E

 

VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN 1945

 https://www.youtube.com/watch?v=sxmo3BbsRBA

 

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC PHẦN 1

https://www.youtube.com/watch?v=G2KSQmfGRhI

 

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC PHẦN 2

https://www.youtube.com/watch?v=_uJjqTQlPfY

 

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ

https://www.youtube.com/watch?v=0SRwdK9SR7I 

 

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG SỰ KIỆN TRONG ĐỜI SỐNG

https://www.youtube.com/watch?v=QbqPxkNh_yU

 

TÂY TIẾN

https://www.youtube.com/watch?v=4GvDDsdhrvk

https://www.youtube.com/watch?v=94V_JwB-QXQ

https://www.youtube.com/watch?v=iIp3VTQQjpk

 

SÓNG (XUÂN QUỲNH)

https://www.youtube.com/watch?v=HMCIHD9kUr0

https://www.youtube.com/watch?v=FK2isUwgjXg

 

VIỆT BẮC (TỐ HỮU)

https://www.youtube.com/watch?v=WxfyNiaREKc

 

ĐẤT NƯỚC (NGUYỄN KHOA ĐIỀM)

https://www.youtube.com/watch?v=U2uPyz0Yh6k

 

RỪNG XÀ NU

https://www.youtube.com/watch?v=joqnXGcCfMQ

 

TRÀNG GIANG

https://www.youtube.com/watch?v=B417WUiDe34

https://www.youtube.com/watch?v=B-JA15cry6s (NGÂM THƠ)

https://www.youtube.com/watch?v=_1bLAPhJlfE

 

ĐÂY THÔN VỸ DẠ

https://www.youtube.com/watch?v=Vtq1LeYnS5A

https://www.youtube.com/watch?v=RAn_CIv1wsQ

 

VỢ NHẶT

https://www.youtube.com/watch?v=7hkJPkdUWMw

https://www.youtube.com/watch?v=vJKVEvZmr_0  (LUYỆN THI)

 

CHÍ PHÈO

https://www.youtube.com/watch?v=u-UDCH2gNcA

 

TUYÊN NGÔN ĐOC LẬP

 https://www.youtube.com/watch?v=OhS9QaAe7aE

https://www.youtube.com/watch?v=dw8P-r8Veog

 

NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ

https://www.youtube.com/watch?v=tR6-xZGEAyo

https://www.youtube.com/watch?v=ZlqpMs8zO2M

https://www.youtube.com/watch?v=UJBMhwXA8yg

https://www.youtube.com/watch?v=uvNJNOWmUnA

 

AI ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG

https://www.youtube.com/watch?v=YEU099v8EBw

 

CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA

https://www.youtube.com/watch?v=RLBsQG7orgQ

  

VỘI VÀNG 

https://www.youtube.com/watch?v=NZK9QweMreQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gQvyeFt2xxg

https://www.youtube.com/watch?v=f4lAeyn3eWg

https://www.youtube.com/watch?v=kRSb4nP3B94

 

HAI ĐÚA TRẺ 

https://www.youtube.com/watch?v=UXtv-25kiUc 

 

 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI

https://www.youtube.com/watch?v=IZ2vOUxup0s

https://www.youtube.com/watch?v=xk9OuTx6JkM

 

 

MÔN TIẾNG ANH : Cô Vũ Thị Mai Phương

 

Bí kíp nhớ từ vựng tiếng anh siêu tốc

https://www.youtube.com/watch?v=I46xRptmFJg

 

Phương pháp làm bài tập đọc hiểu

https://www.youtube.com/watch?v=1xcBYXntCUY

 

Câu chủ động, câu bị động và bài tập

https://www.youtube.com/watch?v=P89xeZePwow

 

Câu trực tiếp gián tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=Nw9WsI6ZJ6Q

 

Mạo từ trong tiếng anh

https://www.youtube.com/watch?v=QCNlupgqlws

 

12 thì cơ bản trong tiếng Anh

https://www.youtube.com/watch?v=yLTYbf45kLk

 

Cấu tạo Tính Từ, Danh Từ, Động Từ, Trạng Từ

https://www.youtube.com/watch?v=j_SyyGZpRAs

 

Các dạng đảo ngữ trong Tiếng Anh

https://www.youtube.com/watch?v=4EUqgJlVeZo

 

Bài 1 Bốn loại câu điều kiên

https://www.youtube.com/watch?v=qZznU5BpPAc

 

Bài 2 Câu điều ước và thể giả định

https://www.youtube.com/watch?v=eyYc2kFQq_8

 

BÀI 3 - Đại Từ Tiếng Anh

https://www.youtube.com/watch?v=svTsj6xncic

 

Bài 4 - Tính từ

https://www.youtube.com/watch?v=WoEmlxmUcgc

 

Bài 5 - Trạng Từ

https://www.youtube.com/watch?v=Y8w8vJG4NBQ

 

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác