Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 03 tháng 07 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:30 01/03/2017  

KẾ HOẠCH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH CĐ-ĐH CHO HS KHỐI 12 NĂM 2017

    SỞ  GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TT HUẾ

TRƯỜNG THPT HÓA CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

       

                                         

Quảng Điền, ngày 01  tháng 03  năm 2017

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017 CHO HỌC SINH LỚP 12

NĂM HỌC 2016-2017

         

 

       Căn cứ công văn 01-CV/DVVLTN về việc phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh khối 12, ngày 14/02/2017 của Trung tâm DV VL Thanh niên; Thực hiện theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường THPT Hóa Châu;

       Để tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh lớp 12,  năm học 2016-2017. Ban Giám Hiệu đề nghị Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm các lớp 12, Ban tư vấn hướng nghiệp của trường và toàn thể học sinh khối 12 cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

        Nhằm  trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát triển khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp, nâng cao nhận thức cho học sinh về sự lựa chọn, định hướng nghề, chọn trường thi vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong kỳ thi tuyển sinh năm 2017; Quy chế thi, phương thức, quy định về tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

2. Yêu cầu:

      - Thông qua buổi tư vấn các em nắm được thêm thông tin tuyển sinh năm 2017.

      - Các em chọn trường, ngành phù hợp với năng lực, điều kiện kinh tế gia đình của các em.

      - Các em nắm rõ Quy chế thi theo quy định của Bộ.

      - Trong quá trình diễn ra buổi tư vấn, học sinh không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến việc tổ chức.

II. Kế hoạch.

1. Công tác chuẩn bị:

 - Đoàn trường chuẩn bị:

+ Công tác vệ sinh Hội trường trước và sau khi tổ chức.

+ Trang hoàng:     

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ.

TRƯỜNG THPT HÓA CHÂU

TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP

NĂM HỌC: 2016-2017

+ Chuẩn bị máy chiếu projector, màn chiếu, bàn ghế, âm thanh (mícro điện tử để hỏi đáp) (Đoàn trường phụ trách)

 - Đoàn trường thông báo, phổ biến cụ thể kế hoạch để học sinh lớp 12 để thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối kết hợp cùng với Đoàn trường để thực hiện tốt kế hoạch.

2. Thành phần tham gia:

- Ban Giám Hiệu, Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm khối 12, Ban tư vấn hướng nghiệp của trường và học sinh khối 12 năm học 2016-2017.

- Các trường Đại học, Cao đẳng có đăng ký theo chương trình tư vấn tuyển sinh  (Căn cứ công văn 01-CV/DVVLTN về việc phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh khối 12, ngày 14/02/2017 của Trung tâm DV VL Thanh niên và thông qua thông báo kế hoạch của trường các trường Đại học, Cao đẳng liên hệ để tham gia buổi tư vấn)

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ  Tư (Ngày 15/03/2017).

- Địa điểm: Tập trung tại Hội trường (Trường THPT Hóa Châu).

III. Tổ chức thực hiện:

- Đoàn trường chịu trách nhiệm chuẩn bị, phổ biến, triển khai đến học sinh khối 12 để thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn trường, phổ biến cụ thể đến học sinh của lớp phụ trách và thực hiện.

- Lớp trưởng, Ban cán sự của các lớp 12 năm kế hoạch phổ biến để lớp; Ban tư vấn hướng nghiệp của trường phối hợp với Đoàn trường để thực hiện.

Đề nghị Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm khối 12, Ban tư vấn hướng nghiệp và toàn thể học sinh khối 12 thực hiện nghiêm túc để buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2017 cho học sinh khối 12 có hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu;

- Đoàn trường, Ban hướng nghiệp; (để thực hiện)     

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12; (để thực hiện)      

- Lưu trên Website của trường và văn thư.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Sanh Tài

 

Các tin khác