Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 03 tháng 07 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:47 02/06/2020  

KẾ HOẠCH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

 SỞ  GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT HÓA CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

       

                         

      Quảng Điền, ngày 01  tháng 06  năm 2020

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP,

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020 CHO HỌC SINH LỚP 12

NĂM HỌC 2019-2020

         

       Căn cứ công văn phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh khối 12, của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế; Thực hiện theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2019-2020  của Trường THPT Hóa Châu;

       Để tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh lớp 12,  năm học 2019-2020. Ban Giám Hiệu đề nghị Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm các lớp 12, Ban tư vấn hướng nghiệp của trường và toàn thể học sinh khối 12 cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

        Nhằm  trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát triển khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp, nâng cao nhận thức cho học sinh về sự lựa chọn, định hướng nghề, chọn đăng ký các vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong kỳ tuyển sinh năm 2020.

2. Yêu cầu:

- Thông qua buổi tư vấn các em nắm được thêm thông tin tuyển sinh năm 2020.

- Các em chọn trường, ngành phù hợp với năng lực, điều kiện kinh tế gia đình của các em.

- Các em nắm Quy chế thi, chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi TNTHPT năm 2020.

-Trong quá trình diễn ra buổi tư vấn, học sinh không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến việc tổ chức; GVCN năm quản lí học sinh trong thời gian buổi tư vấn diễn ra.

II. Kế hoạch.

1. Công tác chuẩn bị:

- Đoàn trường chuẩn bị:

+ Công tác vệ sinh Hội trường trước và sau khi tổ chức.

+ Trang hoàng:

SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT HÓA CHÂU

 

 

TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,

CAO ĐẲNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP

NĂM HỌC: 2019-2020

Quảng Điền, ngày 13 tháng 6 năm 2020

+ Chuẩn bị máy chiếu projector, màn chiếu, bàn ghế, âm thanh (mícro điện tử để hỏi đáp) (Đoàn trường phụ trách)

 - Đoàn trường thông báo, phổ biến cụ thể kế hoạch để học sinh lớp 12 để thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối kết hợp cùng với Đoàn trường để thực hiện tốt kế hoạch.

2. Thành phần tham gia:

- Đại diện Ban Giám Hiệu, Đoàn trường, Ban tư vấn hướng nghiệp của trường, giáo viên chủ nhiệm khối 12 và học sinh khối 12 năm học 2019-2020.

- Các trường Đại học, Cao đẳng có đăng ký theo chương trình tư vấn tuyển sinh của trường (Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế; các trường Đại học, Cao đẳng có liên hệ để tham gia buổi tư vấn theo số điện thoại của thầy Nguyễn Sanh Tài (ĐT: 0905351686 hoặc qua địa chỉ mail: nguyensanhtai@gmail.com)

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ  bảy (Ngày 13/06/2020).

- Địa điểm: Tập trung tại Hội trường (Trường THPT Hóa Châu).

III. Tổ chức thực hiện:

- Đoàn trường chịu trách nhiệm chuẩn bị, phổ biến, triển khai đến học sinh khối 12 để thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn trường, phổ biến cụ thể đến học sinh của lớp phụ trách và thực hiện.

- Lớp trưởng, Ban cán sự của các lớp 12 năm kế hoạch phổ biến để lớp; Ban tư vấn hướng nghiệp của trường phối hợp với Đoàn trường để thực hiện.

                Đề nghị Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm khối 12, Ban tư vấn hướng nghiệp và toàn thể học sinh khối 12 thực hiện nghiêm túc để buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2020 cho học sinh khối 12 có hiệu quả. Tùy theo tình hình thực tế Trường sẽ điều chỉnh thời gian để phù hợp với các hoạt động giáo dục trong nhà trường (nếu có).

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu;

- Đoàn trường, Ban hướng nghiệp; (để thực hiện)     

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12; (để thực hiện)      

- Lưu trên Website của trường và văn thư.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Sanh Tài

Các tin khác