Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 07 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 07:46 06/12/2021  

Tuần 49 năm 2021
Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/12/2021)

DẠY HỌC

DẠY HỌC

Thứ Ba
(07/12/2021)

DẠY HỌC

DẠY HỌC

Thứ Tư
(08/12/2021)

DẠY HỌC

DẠY HỌC

Thứ Năm
(09/12/2021)

DẠY HỌC

DẠY HỌC

Thứ Sáu
(10/12/2021)

DẠY HỌC

Thứ Bảy
(11/12/2021)

DẠY HỌC

DẠY HỌC

Chủ Nhật
(12/12/2021)