Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 03 tháng 07 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 09:04 16/05/2022  

Tuần 20 năm 2022
Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/05/2022)

CHÀO CỜ

DẠY HỌC

GVBM RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC ĐẢM BẢO ĐÚNG QUY ĐỊNH

DẠY HỌC

Thứ Ba
(17/05/2022)

DẠY HỌC

-CHUYÊN MÔN: KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN; HOÀN THÀNH CÁC BIỂU BẢNG CUỐI NĂM. 

DẠY HỌC

Thứ Tư
(18/05/2022)

DẠY HỌC

NGLL: HOÀN THÀNH HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH.  CHỈ ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LỄ RA TRƯỜNG KHỐI 12

DẠY HỌC

Thứ Năm
(19/05/2022)

DẠY HỌC

TỔ CHUYÊN MÔN: HOÀN THÀNH HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC, CHUẨN NGHỀ NGHIỆP. HOÀN THÀNH HỒ SƠ CHUYÊN MÔN TỔ

DẠY HỌC

Thứ Sáu
(20/05/2022)

DẠY HỌC

GVCN: HOÀN THÀNH HỒ SƠ CHỦ NHIỆM LỚP. TỔNG KẾT LỚP TRONG TIẾT SINH HOẠT. RÀ SOÁT HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI LÊN LỚP KHỐI 10, 11

DẠY HỌC

Thứ Bảy
(21/05/2022)

DẠY HỌC

8 GIỜ 00 PHÚT: HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA

DẠY HỌC

Chủ Nhật
(22/05/2022)