Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 13:19 23/11/2020  

Tuần 48 năm 2020
Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/11/2020)

-CHÀO CỜ

-DẠY HỌC

-GIÁO VIÊN CHỦ ĐỘNG RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH, CHỦ ĐỘNG LÊN KẾ HOẠCH DẠY BÙ ĐẢM BẢO CHƯƠNG TRÌNH

-DẠY HỌC

Thứ Ba
(24/11/2020)

-DẠY HỌC

-CHUYÊN MÔN: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH ÔN TẬP CHO HỌC SINH

-DẠY HỌC

-14H00: HỌP HỘI ĐỒNG LIÊN TỊCH MỞ RỘNG (THÀNH PHẦN: BGH, CÔNG ĐOÀN, THANH TRA, BÍ THƯ, P.BÍ THƯ, HLHTN, TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN)

Thứ Tư
(25/11/2020)

-DẠY HỌC

-NGLL: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI THẢO CÔNG TÁC GVCN; VỆ SINH TRƯỜNG LỚP,CHUẨN BỊ HỒ SƠ KIỂM KÊ TÀI SẢN

-DẠY HỌC

Thứ Năm
(26/11/2020)

-DẠY HỌC

-TTCM:KIỂM TRA, RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN; CÔNG TÁC THANH TRA DỰ GIỜ;KIỂM TRA GIỮ KỲ THEO KẾ HOẠCH

-DẠY HỌC

Thứ Sáu
(27/11/2020)

-DẠY HỌC

-GVCN: HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN THU; CẬP NHẬT CÁC THÔNG TIN CỦA HỌC SINH THEO QUY ĐỊNH; QUẢN LÍ HỌC SINH CỦA LỚP

-DẠY HỌC

Thứ Bảy
(28/11/2020)

-DẠY HỌC

-DẠY HỌC

Chủ Nhật
(29/11/2020)