Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:52 06/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

DẠY-HỌC

DẠY HỌC

Thứ Ba
(07/07/2020)

DẠY-HỌC

DẠY-HỌC

Thứ Tư
(08/07/2020)
Thứ Năm
(09/07/2020)
Thứ Sáu
(10/07/2020)
Thứ Bảy
(11/07/2020)
Chủ Nhật
(12/07/2020)